SILMAJA

SILMAJA

Ettevaatust - Tartut on tabanud karniisitõbi!

ArvamisedPosted by Silmaja 2011-08-03 13:40

Paljude Tartu kesklinna majade räästakarniisid on meetrite viisi maha kukkunud. Probleem on eriti ulatuslik ülikooli peahoone ümbruses, mistõttu võiks seda koguni epideemiaks pidada. Tõve peiteaeg on paar aastat, mil vihmavesi karniisi läbi leotab ja külmatsüklid konstruktsiooni vastupanu murravad. Eriti ohtlikud on sügisesed vihmad ja sellele järgnevad külmad, sest karniisid ei jõua enne külmade tulekut niiskusest toibuda. Maha kukkudes on need ohtlikud ka inimestele - kokkupuude suurema tükiga võib lõppeda isegi surmaga.

Karniisitõve põhjusi võib olla mitu. Tavaliselt kahtlustatakse ikka paksu lund, aga see ei saa põhjuseks olla, sest paks lumi sajab ka tervete majade katustele ja on seda teinud aegade algusest saadik. Üheks põhjuseks võib olla katusetegijate nadi töö, eriti plekkseppade oma, kes räästarenne ja vihmaveetorusid teevad ning paigaldavad. Kõige tõenäolisemaks põhjuseks on siiski majaomanike küündimatus, sest nad ei küüni katust ega karniise õigeaegselt kaema ja kontrollima. Mahasadanud karniisid pühitakse lihtsalt kokku ja asi vaikitakse maha.

Loodame siiski, et tõve vastu hakatakse võitlema, sest muidu muutub asi liialt ohtlikuks ka inimestele ja Tartust tuleb hakata eemale hoidma. Sügisvihmad ja miinuskraadid pole enam kaugel, aga ka praegu tuleb Tartu kesklinnas käies ettevaatlik olla ja igat karniisi karta.

Karniisitõvele iseloomulik lagunemine. Probleemi vanus võib olla 2-3 aastat.

Kohesel sekkumisel suhteliselt odavalt ravitav.

Karniisitõve kaugelearenenud vorm. Probleemi vanus võib olla 20-30 aastat.

Ravimiseks tuleb kahjustunud piirkond täielikult asendada.